Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 7. juli 2010 - Strasbourg
 Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren
 Nye fødevarer ***II
 Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***II
 Krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning ***II
 Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I
 Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed ***I
 Makrotilsyn på fællesskabsplan med det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici ***I
 Europæisk bankmyndighed ***I
 Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***I
 Kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker ***I
 Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici *
 Grænseoverskridende krisestyring i banksektoren
 Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner
 Islands ansøgning om medlemskab af EU
Tekster (1259 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik