Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg
 Beloning van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensector
 Nieuwe voedingsmiddelen ***II
 Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***II
 Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***II
 Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I
 Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I
 Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en de instelling van een Europees Comité voor systeemrisico’s ***I
 Europese Bankautoriteit ***I
 Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ***I
 Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecurisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid ***I
 Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's *
 Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector
 Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen
 Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie
Teksten (1341 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid