Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 8 juli 2010 - Straatsburg
 Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering ***
 Europese dienst voor extern optreden *
 Kosovo
 Albanië
 Situatie in Kirgizië
 De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechtenechten
 Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EU
 De toekomst van het GLB na 2013
 Regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GLB
 Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu
 Venezuela, met name het geval van Maria Lourdes Afiuni
 Noord-Korea
Teksten (355 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid