Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
 Volný pohyb pracovníků uvnitř Unie ***I
 Ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nezpůsobilými k oběhu ***I
 Poskytnutí makroekonomické pomoci Moldavské republice ***I
 Dočasné pozastavení všeobecných cel SCS pro Madeiru a Azory *
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010 BEREC (Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
 Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity
 Dohoda mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech ***
 Propojení obchodních rejstříků
 Rozvíjení potenciálu tvorby pracovních příležitostí v nové udržitelné ekonomice
 EHP-Švýcarsko: překážky pro plnou realizaci vnitřního trhu
 Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I
 Spravedlivé příjmy pro zemědělce: Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě
 Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
 Uplatňování a revize nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I)
 Sociální integrace žen patřících k etnickým menšinám
 Úloha žen ve stárnoucí společnosti
 Žurnalistika a nové sdělovací prostředky – vytvoření veřejné sféry v Evropě
Texty (373 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí