Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 7. september 2010 - Strasbourg
 Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen ***I
 Autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb ***I
 Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I
 Midlertidig suspension af den fælles toldtarif for Madeira og Azorerne *
 Forslag til ændringsbudget nr. 2/2010: BEREC (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation)
 Anmodning om ophævelse af Victor Uspaskichs immunitet
 Atale mellem EU og Japan om gensidig retshjælp i straffesager ***
 Sammenkobling af selskabsregistre
 Udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi
 EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked
 Bilateral beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea ***I
 Rimelige indkomster for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde
 Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
 Social integration af kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper
 Kvindernes rolle i et aldrende samfund
 Journalistik og nye medier - dannelse af et offentligt rum i Europa
Tekster (346 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik