Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg
 Vrij verkeer van werknemers binnen de Unie ***I
 Echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie ***I
 Toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I
 Opschorting van de autonome tarieven van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van bepaalde industriële producten op Madeira en de Azoren *
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie)
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich
 Overeenkomst tussen de EU en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken ***
 Koppeling van ondernemingsregisters
 Ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie
 EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt
 Bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea ***I
 Billijke inkomens voor de boeren: een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa
 Financiering en werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
 Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I)
 Maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden
 De rol van de vrouw in een vergrijzende samenleving
 Journalistiek en nieuwe media  totstandbrenging van een publieke ruimte in Europa
Teksten (365 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid