Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
 Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii ***I
 Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu ***I
 Pomoc makrofinansowa Republice Mołdowy ***I
 Czasowe zawieszenie ceł WTC dla Madery i Azorów *
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2010: BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej)
 Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha
 Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych ***
 Integracja rejestrów przedsiębiorstw
 Zwiększanie potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki
 Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego
 Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą ***I
 Sprawiedliwe wynagrodzenie dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie
 Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
 Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych
 Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych
 Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwie
 Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie
Teksty (367 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności