Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg
 Sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie - kodifikované znenie ***I
 Overovanie pravosti euromincí a manipulácia s euromincami nevhodnými do obehu ***I
 Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku ***I
 Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory *
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010: úrad BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie)
 Zbavenie imunity Viktora Uspaskicha
 Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach ***
 Prepojenie obchodných registrov
 Rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve
 EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu
 Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou ***I
 Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe
 Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
 Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
 Sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám
 Úloha žien v starnúcej spoločnosti
 Žurnalistika a nové médiá – vytváranie verejnej sféry v Európe
Texty (363 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia