Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ***II
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakimeh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami
Κείμενα (188 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου