Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg
 Lisätalousarvioesitys nro 5/2010: OLAF ja omien varojen tarkistaminen
 Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen
 Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I
 Kaasun toimitusvarmuus ***I
 EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus ***
 Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa
 Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö
 Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy
 Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa
Tekstit (237 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö