Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras
 Taisomojo biudžeto Nr. 5/2010 projektas. OLAF ir nuosavų išteklių peržiūra
 Elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas
 Civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija ***I
 Dujų tiekimo saugumas ***I
 Europos bendrijos ir Pakistano susitarimas dėl readmisijos ***
 Prekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija
 ES teisės aktai, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę
 Komisijos komunikatas „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“
 Skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse: tolesni veiksmai
Tekstai (229 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika