Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2010: Olaf och översyn av egna medel
 Den inre marknaden för e-handel
 Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart ***I
 Tryggad gasförsörjning ***I
 Återtagandeavtal mellan EG och Pakistan ***
 Handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Turkiet
 Tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald
 En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer
 Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna: åtgärder som ska vidtas
Texter (237 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy