Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg
 Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys
 Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille
 Arvonlisäveron palauttaminen *
 Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I
 Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I
 Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I
 Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ***I
 Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I
 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) toimivallat ***I
 Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) ***I
 Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät *
 Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) ***I
 Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla
 Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla
Tekstit (618 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö