Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - Strasbūras
 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa
 Taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projektas. Europos Sąjungos suteikiama garantija pagal SESV 122 straipsnį. Finansinė pagalba valstybėms narėms
 Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas *
 Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I
 Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I
 Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas ***I
 Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ***I
 Finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***I
 Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimai ***I
 Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ***I
 Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla *
 Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I
 Didesnė intelektinės nuosavybės teisių apsauga vidaus rinkoje
 Europos strategija dėl kalnuotų vietovių, salų ir retai apgyvendintų vietovių ekonomikos ir socialinio vystymosi
Tekstai (615 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika