Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
 Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013
 Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre
 Rambursarea taxei pe valoare adăugată*
 Farmacovigilența medicamentelor (modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004)***I
 Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I
 Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I
 Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) ***I
 Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice ***I
 Competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ***I
 Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) ***I
 Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice *
 Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I
 Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă
 Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate
Texte (647 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate