Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 22. september 2010 - Strasbourg
 Večletni finančni okvir za obdobje 2007 - 2013
 Predlog premembe proračuna št. 7/2010: jamstvo Evropske unije v skladu s členom 122 PDEU - finančna pomoč državam članicam
 Vračilo davka na dodano vrednost *
 Farmakovigilanca zdravil (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***I
 Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***I
 Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov ***I
 Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ***I
 Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I
 Pristojnosti evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) ***I
 Evropski bančni organ ***I
 Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko *
 Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I
 Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu
 Evropska strategija za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij
Besedila (574 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov