Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 7 октомври 2010 г. - Брюксел
 Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство ***II
 Назначаване на член на Сметната палата на Европейския съюз (г-н Lazaros Stavrou Lazarou - Кипър)
 Назначаване на член на Сметната палата на Европейския съюз (г-н Gijs de Vries - Нидерландия)
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Испания/Текстилни изделия от Галисия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Дания/Група „Danfoss“
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Дания/Linak A/S
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски полицейски колеж
 Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване ***I
 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго
 Световен ден за борба срещу смъртното наказание
 Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа
 Конференция за биологичното разнообразие - Нагоя, 2010 г.
 Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4)
 Здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб
 Политика на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г.
 Бъдещето на Европейския социален фонд
Текстове (420 kb)
Правна информация - Политика за поверителност