Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 7. oktober 2010 - Bruxelles
 Udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet ***II
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Lazaros Stavrou Lazarou - CY)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Gijs M. de Vries - NL)
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Spanien/Galicia Textiles
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Danmark/Danfosskoncernen
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Danmark/Linak A/S
 Decharge 2008: Det Europæiske Politiakademi (CEPOL)
 Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser ***I
 Mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo
 Verdensdagen mod dødsstraf
 EU's indsats vedrørende olieefterforskning og -udvinding i Europa
 Konference om den biologiske mangfoldighed - Nagoya 2010
 Basel II og revision af kapitalkravsdirektivet (CRD 4)
 Sundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed
 EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013
 Fremtiden for Den Europæiske Socialfond
Tekster (245 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik