Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
 Επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγενείας τους ***II
 Διορισμός μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου (Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου - CY)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Gijs Μ. de Vries - NL)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ισπανία/κλωστοϋφαντουργία της Γαλικίας
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Όμιλος Danfoss
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Linak A/S
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
 Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ***I
 Ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής
 Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη
 Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010
 Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)
 Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και παγκόσμια υγεία
 Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
 Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Κείμενα (441 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου