Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. lokakuuta 2010 - Bryssel
 Asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottaminen koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske ***II
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Lazaros Stavrou Lazarou, CY)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Gijs M. de Vries, NL)
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Espanja/Galician tekstiilit
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Tanska/Danfoss Group
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Tanska/Linak A/S
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
 Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ***I
 Puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa
 Kansainvälinen kuolemanrangaistuksen vastainen päivä
 Öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevat EU:n toimet
 Biologista monimuotoisuutta käsittelevä konferenssi – Nagoya 2010
 Basel II -sopimus ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistaminen (CRD 4)
 Terveydenhuoltojärjestelmät Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuiset terveyskysymykset
 EU:n koheesio- ja aluepolitiikka vuoden 2013 jälkeen
 Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuus
Tekstit (256 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö