Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2010. gada 7. oktobris - Brisele
 Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ ***II
 Lazaros Stavrou Lazarou ieelšana par Revīzijas palātas locekli
 Gijs M. de Vries iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Spānija / Galicia Textiles
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Dānija / "Danfoss" grupa
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Dānija / Linak A/S
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
 Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I
 Nespēja aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā
 Pasaules diena pret nāvessodu
 ES rīcība naftas ieguves un izpētes jomā Eiropā
 Konference par bioloģisko daudzveidību Nagojā 2010. gadā
 „Bāzele II” un Kapitāla prasību direktīvu pārskatīšana (CRD 4)
 Veselības aprūpes sistēmas Subsahāras Āfrikā un veselība pasaulē
 ES kohēzija un reģionālā politika pēc 2013. gada
 Eiropas Sociālā fonda nākotne
Teksti (253 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika