Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 7. októbra 2010 - Brusel
 Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti ***II
 Vymenovanie člena Dvora audítorov (pán Lazaros Stavrou Lazarou – CY)
 Vymenovanie člena Dvora audítorov Európskej únie (pán Gijs M. de Vries – NL)
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Španielsko/Galícia Textiles
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Dánsko/Danfoss Group
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Dánsko/Linak A/S
 Absolutórium za rok 2008: Európska policajná akadémia
 Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov ***I
 Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike
 Svetový deň proti trestu smrti
 Opatrenia EÚ pre ťažbu a prieskum nálezísk ropy
 Konferencia o biologickej diverzite - Nagoja 2010
 Bazilej II a revízia smernice o kapitálových požiadavkách (CRD 4)
 Systémy zdravotnej starostlivosti v subsaharskej Afrike a celosvetové zdravie
 Politika súdržnosti a regionálna politika EÚ po roku 2013
 Budúcnosť Európskeho sociálneho fondu
Texty (255 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia