Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 7 oktober 2010 - Bryssel
 Utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser ***II
 Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Lazaros Stavrou Lazarou - CY)
 Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Gijs M. de Vries - NL)
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Spanien/Galicia Textiles
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Danmark/Danfosskoncernen
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Danmark/Linak A/S
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin
 Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna ***I
 Brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo
 Internationella dagen mot dödsstraffet
 EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa
 Konferensen om biologisk mångfald - Nagoya 2010 (COP 10)
 Basel II och översyn av kapitalkravsdirektiven
 Sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård
 EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 2013
 Europeiska socialfondens framtid
Texter (254 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy