Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - Strasbourg
 Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Nordjylland/Taani
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: NXP Semiconductors / Madalmaad
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Qimonda/Portugal
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Cataluña automoción / Hispaania
 Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I
 Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon ***
 Ebakindlates töösuhetes naised
Tekstid (78 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika