Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg
 Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
 Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
 Ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ***I
 Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne ***I
 Ændringsbudget nr. 6/2010: Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet; Sektion III - Kommissionen; Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Ændringsbudget nr. 3/2010: Sektion III – Kommissionen
 Parlamentets holdning om forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner
 Forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer ***I
 Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner ***I
 Mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle
 Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning)
 Forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet
Tekster (513 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik