Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg
 Przegląd porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją
 Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską
 Zmiana rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ***I
 Zmiana Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2010: Sekcja II - Rada Europejska i Rada, Sekcja III - Komisja, Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Projektu budżetu korygującego nr 3/2010: Sekcja III - Komisja
 Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmodyfikowanego przez Radę - wszystkie sekcje
 Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią w miejscu pracy ***I
 Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych ***I
 Znaczenie minimalnych dochodów w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu społeczeństwa opartego na integracji
 Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: zalecenia w sprawie środków i inicjatyw, jakie należy podjąć
 Poprawa systemu zarządzania gospodarczego i ram stabilności Unii, zwłaszcza w strefie euro
Teksty (536 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności