Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg
 Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou
 Prispôsobenie rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou
 Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť ***I
 Zmena a doplnenie Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: Oddiel II – Európska rada a Rada; Oddiel III – Komisia; Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: oddiel III – Komisia - BAM (sprievodné opatrenia pre banány)
 Pozícia Európskeho parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady – všetky oddiely
 Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I
 Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách ***I
 Úloha minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpora inkluzívnej spoločnosti v Európe
 Finančná, hospodárska a sociálna kríza: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať
 Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia EÚ, najmä v eurozóne
Texty (529 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia