Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 20. oktober 2010 - Strasbourg
 Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo
 Prilagoditvev poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo
 Sprememba Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje ***I
 Sprememba Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ***I
 Predlog spremembe proračuna št. 6/2010: Oddelek II – Evropski svet in Svet; Oddelek III – Komisija; Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje
 Predlog spremembe proračuna št. 3/2010: Oddelek III – Komisija
 Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki
 Izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo ***I
 Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih ***I
 Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju socialne vključenosti v Evropi
 Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)
 Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju
Besedila (482 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov