Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 21 października 2010 r. - Strasburg
 Instrument na rzecz stabilności ***I
 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***I
 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I
 Instrument finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***I
 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***I
 Oznaczanie kraju pochodzenia ***I
 Przyszłość europejskiej normalizacji
 Przeprowadzone reformy i rozwój sytuacji w Republice Mołdowy
 Zintegrowana polityka morska
 Stosunki handlowe UE z Ameryką Łacińską
 Przymusowe eksmisje w Zimbabwe
 Kambodża, w szczególności przypadek Sama Rainsy'ego
 Północny Kaukaz, w szczególności przypadek Olega Orłowa
Teksty (369 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności