Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 11 ноември 2010 г. - Брюксел
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия - SR Technics
 Искане за снемане на имунитета на Krzysztof Lisek
 Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции ***I
 Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I
 Изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***I
 Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет
 Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни)
 Партньорства за целите на иновациите
 Укрепване на ОССЕ - ролята на Европейския съюз
 Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията
 Изпълнение на рамковите програми за научни изследвания
 Кризата в животновъдния сектор в ЕС
Текстове (394 kb)
Правна информация - Политика за поверителност