Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 11. november 2010 - Brüssel
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa - SR Technics
 Krzysztof Liseki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I
 Määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) muutmine ***I
 Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I
 Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu
 Broneeringuinfot käsitlev ELi välisstrateegia
 Innovatsioonialased partnerlused
 OSCE tugevdamine ja ELi roll
 Demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline solidaarsus
 Teadusuuringute raamprogrammide rakendamine
 ELi loomakasvatussektori kriis
Tekstid (212 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika