Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Irland - SR Technics
 Begäran om upphävande av Krzysztof Liseks parlamentariska immunitet
 Förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I
 Ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I
 Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I
 Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet
 EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR)
 Innovationspartnerskap
 Stärkandet av OSSE: en roll för EU
 Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna
 Förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning
 Krisen i EU:s djurhållningssektor
Texter (234 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy