Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 24 november 2010 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2010: Afdeling III - Commissie - Europees Solidariteitsfonds: overstromingen in Ierland - Afronding van het Europees Sociaal Fonds - Doelstelling 1 (2000-2006)
 Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Moldavië ***
 Informatie over receptplichtige geneesmiddelen (communautair wetboek betreffende geneesmiddelen) ***I
 Informatie over receptplichtige geneesmiddelen (communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen) ***I
 Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ***I
 Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)
Teksten (125 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid