Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
 2011. aasta eelarve
 Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes
 Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse aruanne
 Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale)
 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)
 Avalik-õiguslik ringhääling digitaalajastul: kaksiksüsteemi tulevik
 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev
 Mesindussektori olukord
 Euroopa uue energiastrateegia väljatöötamine aastateks 2011–2020
 Valmistumine Cancúni kliimakonverentsiks (29. november-10. detsember 2010)
 Olukord Lääne-Saharas
 Ukraina
 Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal
 Ettevõtete sotsiaalne vastutus rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes
 Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad
 Iraak - eelkõige surmanuhtlus (sealhulgas Tariq Azizi juhtum) ja rünnakud kristlike kogukondade vastu
 Tiibet - hiina keele peamiseks õppekeeleks muutmise kava
 Birma - valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine
 Kolorektaalvähivastane võitlus Euroopa Liidus
 Ashrafi laager
Tekstid (396 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika