Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
 2011 m. biudžetas
 Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai tarptautinės prekybos susitarimuose
 Pranešimas apie Europos ombudsmeno 2009 m. veiklą
 Europos ombudsmeno specialioji ataskaita Europos Parlamentui remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008/RT (pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies 1 sakinį)
 26-oji metinė Europos Sąjungos teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaita (2008 m.)
 Visuomeninio transliavimo paslaugos skaitmeninėje eroje. Dvejopos sistemos ateitis
 JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis
 Padėtis bitininkystės sektoriuje
 Nauja 2011–2020 m. Europos energetikos strategija
 Pasirengimas Kankūno konferencijai klimato kaitos klausimais (2010 m. lapkričio 29 d.–gruodžio 10 d.)
 Padėtis Vakarų Sacharoje
 Ukraina
 Tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus
 Socialinė įmonių atsakomybė tarptautinės prekybos susitarimuose
 Konkurencijos taisyklių, taikomų horizontaliajam bendradarbiavimui, persvarstymas
 Irakas, ypač mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį) ir išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes
 Tibetas: planai kinų kalbą paversti pagrindine mokymo kalba
 Birma: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas
 Kova su kolorektaliniu (storosios žarnos) vėžiu Europos Sąjungoje
 Ašrafo stovykla
Tekstai (417 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika