Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
 Budget
 Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal
 Årsrapport om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2009
 Den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 676/2008/RT
 Kommissionens tjugosjätte årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008)
 Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet
 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet
 Situationen i biodlingssektorn
 En ny energistrategi för Europa 2011–2020
 Klimatförändringskonferensen i Cancún (29 november-10 december 2010)
 Situationen i Västsahara
 Ukraina
 Den internationella handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför
 Företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal
 Översyn av konkurrensreglerna för horisontellt samarbete
 Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
 Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
 Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
 Skriftlig förklaring om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen
 Skriftlig förklaring om Ashraflägret
Texter (427 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy