Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Португалия - наводнения; Франция - ураганът „Ксинтия“
 Проект на коригиращ бюджет № 9/2010: Фонд „Солидарност“ на ЕС (наводнения в Португалия - бурата Ксинтия във Франция) - Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Druckmaschinen AG от Германия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie - Автомобилостроене/Полша
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Текстил/Испания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Естествени камъни/Испания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski - Познан/Полша
 Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила ***I
 Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи ***
 Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране
 Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други
 Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия
 Добро управление и регионалната политика на ЕС
 Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I
 Европейска заповед за осигуряване на защита ***I
 Tрафик на хора ***I
 Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица ***
 Териториално, социално и икономическо сближаване
Текстове (623 kb)
Правна информация - Политика за поверителност