Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko/záplavy - Francie/bouře Xynthia
 Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EU (záplavy v Portugalsku - bouře Xynthia ve Francii) - hospodářská obnova: evropská distribuční soustava větrné energie na moři
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: SI/Mura, Slovinsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Heidelberger Druckmaschinen AG/Německo
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Wielkopolskie Automotive, Polsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:Aragón Retail trade, Španělsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana Textiles, Španělsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana, Natural Stone/Španělsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Lear/Španělsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: H. Cegielski - Poznaň/Polsko
 Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany ***I
 Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz ***
 Nástroje rychlé reakce EU
 Regulace obchodování s finančními nástroji - „dark pools“ atd.
 Posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN
 Řádná správa s ohledem na regionální politiku EU
 Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I
 Evropský ochranný příkaz ***I
 Obchodování s lidmi ***I
 Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Územní, sociální a hospodářská soudržnost
Texty (395 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí