Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg
 Användning av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond: Portugal/översvämningar - Frankrike/Xynthia (storm)
 Förslag till ändringsbudget nr 9/2010: EU:s solidaritetsfond (översvämningar i Portugal, storm [Xynthia] i Frankrike) – Ekonomisk återhämtning: europeiska nät för vindkraft till havs
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: SI/Mura, Slovenien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Wielkopolskie Automotive från Polen
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Aragón Retail trade från Spanien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana Textiles från Spanien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana - Natural Stone från Spanien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Lear från Spanien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Cegielski-Poznań från Polen
 Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd ***I
 Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar ***
 Inrättande av en snabbinsatsstyrka för EU
 Reglering av handel med finansiella instrument – ”dark pools” etc.
 Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU
 Goda styrelseformer och EU:s regionalpolitik
 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I
 Den europeiska skyddsordern ***I
 Människohandel ***I
 Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
 Territoriell, social och ekonomisk sammanhållning
Texter (383 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy