Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
 Мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и за Палестина
 Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Noord Holland ICT/Нидерландия
 Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла *
 Агенции за кредитен рейтинг ***I
 Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I
 Гражданска инициатива ***I
 Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г.
 Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС
 Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон
 Въздействието на рекламите върху поведението на потребителите
 План за действие относно енергийната ефективност
Текстове (505 kb)
Правна информация - Политика за поверителност