Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na program celoživotního učení, na program pro konkurenceschopnost a inovace a pro Palestinu
 Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Noord Holland ICT/Nizozemsko
 Rozhodné právo ve věcech rozvodu a rozluky *
 Ratingové agentury***I
 Zrušení směrnic týkajících se metrologie ***I
 Občanská iniciativa ***I
 Prezentace pracovního programu Komise na rok 2011
 Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU
 Situace základních práv v Evropské unii (2009) – Účinné uplatňování po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
 Dopad reklamy na chování spotřebitelů
 Akční plán pro energetickou účinnost
Texty (313 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí