Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny
 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, wszystkie sekcje, ze zmianami Rady
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord Holland ICT z Niderlandów
 Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawej *
 Agencje ratingowe ***I
 Uchylenie dyrektyw dotyczących metrologii ***I
 Inicjatywa obywatelska ***I
 Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011
 Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE po trzecim szczycie Afryka/UE
 Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
 Wpływ reklamy na zachowania konsumentów
 Plan działania na rzecz efektywności energetycznej
Teksty (312 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności