Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 16. detsember 2010 - Strasbourg
 Euroopa kultuuripärandi märgis ***I
 Šveitsi osalemine programmis „Aktiivsed noored” ja tegevusprogrammis elukestva õppe alal ***
 Liikmesriikide kontrolli kohaldamine komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ***I
 Inimõigused maailmas 2009. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas
 Uus Afganistani strateegia
 Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks
 Olukord Côte d’Ivoire’is
 Munakanade heaolu
 Malaisia: peksukaristuse kasutamine
 Uganda: Bahati eelnõu ning homo-, bi- ja transseksuaalide diskrimineerimine
 Eritreast pärit pagulaste pantvangis hoidmine Siinai poolsaarel
 ELi haide uimepüügi keelu karmistamise toetamine
 Euroopa Liidu suurendatud toetus kohalikule spordile
 ELi kodutuse kaotamise strateegia
Tekstid (400 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika