Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 16 december 2010 - Straatsburg
 Europees erfgoedlabel ***I
 Deelname van Zwitserland aan het programma Jeugd in actie en het actieprogramma op het gebied van een leven lang leren ***
 Controle door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden doorde Commissie ***I
 De mensenrechten in de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie
 Een nieuwe strategie voor Afghanistan
 Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen
 Situatie in Ivoorkust
 Welzijn van legkippen
 Maleisië: lijfstraffen
 Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking
 Eritrese vluchtelingen die in de Sinaï worden gegijzeld
 Verbod op het afsnijden van haaienvinnen in de Europese Unie
 Steun van de Europese Unie voor amateursporten
 EU-strategie inzake dakloosheid
Teksten (441 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid