Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg
 Marca patrimoniului european ***I
 Participarea Elveției la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții ***
 Mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
 Drepturile omului în lume în 2009 și politica UE în această privință
 O nouă strategie pentru Afganistan
 Crearea unui mecanism permanent de criză pentru a garanta stabilitatea financiară a zonei euro
 Situaţia din Côte d'Ivoire
 Bunăstarea găinilor ouătoare
 Malaysia: practica pedepselor prin lovirea cu bastonul
 Uganda: legea Bahati și discriminarea populației LGBT
 Refugiaţii din Eritreea ţinuţi ostatici în Sinai
 Întărirea interzicerii de către Uniunea Europeană a îndepărtării înotătoarelor rechinilor
 Creșterea sprijinului acordat de Uniunea Europeană sporturilor la nivel de masă
 O strategie a UE privind persoanele fără adăpost
Texte (444 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate