Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg
 Europeiska kulturarvsmärket ***I
 Schweiz deltagande i programmet Aktiv ungdom och i handlingsprogrammet för livslångt lärande ***
 Medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I
 De mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området
 En ny strategi för Afghanistan
 Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet
 Situationen i Elfenbenskusten
 Värphöns välbefinnande
 Malaysia: Användningen av prygel
 Uganda: Bahati-lagen och diskriminering av hbt-personer
 Eritreanska flyktingar hålls som gisslan i Sinai
 Stöd till skärpning av EU:s förbud mot avlägsnande av hajfenor
 Ökat EU-stöd till idrott på gräsrotsnivå
 EU-strategi mot hemlöshet
Texter (427 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy