Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0231(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0373/2010

Внесени текстове :

A7-0373/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/01/2011 - 7.2

Приети текстове :

P7_TA(2011)0002

Приети текстове
PDF 266kWORD 32k
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕО и Йордания с оглед на присъединяването на България и Румъния към ЕС ***
P7_TA(2011)0002A7-0373/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (06903/2010),

–  като взе предвид проекта на протокол към Eвросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (09373/2008),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), от Договора за функционирането на ЕС (C7-0384/2010),

–  като взе предвид член 81, член 90, параграф 8, и член 46, параграф 1, от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A7-0373/2010),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Хашемитско кралство Йордания.

Правна информация - Политика за поверителност