Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0231(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0373/2010

Ingediende teksten :

A7-0373/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/01/2011 - 7.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0002

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 30k
Dinsdag 18 januari 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EG en Jordanië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de EU ***
P7_TA(2011)0002A7-0373/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (06903/2010),

–  gezien het ontwerpprotocol bij de Europees mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (09373/2008),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0384/2010),

–  gelet op artikel 81, artikel 90, lid 8, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0373/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.

Juridische mededeling - Privacybeleid