Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0098(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0343/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0343/2010

Keskustelut :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Äänestykset :

PV 18/01/2011 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0004

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 80k
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg
Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. tammikuuta 2011 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0311) ja muutetun ehdotuksen (KOM(2009)0579),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0203/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. helmikuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 8. joulukuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin toisen käsittelyn kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0343/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 441.
(2) EUVL C 218, 11.9.2009, s. 15.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 18. tammikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta
P7_TC2-COD(2008)0098

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 305/2011)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö