Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0098(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0343/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0343/2010

Viták :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Szavazatok :

PV 18/01/2011 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0004

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 82k
2011. január 18., Kedd - Strasbourg
Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. január 18-i jogalkotási állásfoglalása az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspont – első olvasat (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (10753/3/2010– C7–0267/2010),

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0311) és a Bizottság módosított javaslatára (COM(2009)0579),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0203/2008),

–  tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel első olvasatbeli álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. február 25-i véleményére(2),

  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. december 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament második olvasatbeli álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (8) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0343/2010),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 184. E, 2010.7.8., 441. o.
(2) HL C 218., 2009.9.11., 15. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. január 18-án került elfogadásra az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC2-COD(2008)0098

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 305/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat